สำนวน curiosity killed the cat

สำนวนแมวที่นำเสนอวันนี้ คือ สำนวนที่มีชื่อว่า curiosity killed the cat ซึ่งมีความหมายตามตัวว่า ความอยากรู้อยากเห็นฆ่าแมวตาย แต่ในทางสำนวนหมายถึง

curiosity killed the cat

ความอยากรู้อยากเห็นจนเกินเหตุอาจนำภัยอันตรายมาสู่ตนเองได้

ความสอดรู้สอดเห็น/ความขี้สงสัย เป็นอันตราย เป็นสำนวนที่ใช้ในเชิงตักเตือนคนที่อยากรู้อยากเห็นเรื่องของคนอื่นจนเกินจำเป็น

ตัวอย่าง

A: I heard that Tom was fired. Do you know why? I think you know the reason, right? Since you are close to him and you were with him on his last day. (ฉันได้ยินมาว่าทอมถูกไล่ออก เธอรู้หรือเปล่าว่าทำไม? ฉันคิดว่าเธอต้องรู้สาเหตุแน่ ๆ ใช่ปะ? เธอสนิทกับเขานี่ แถมยังอยู่ด้วยกันในวันสุดท้ายที่เขาทำงานอีก)

B: You know, sometimes curiosity killed the cat. (เธอรู้หรือเปล่า บางครั้งความสอดรู้สอดเห็นจนเกินไปก็อาจเป็นภัยต่อตนเองก็ได้นะ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s