สำนวน kill two birds with one stone

สำนวน ยิงปืนนัดเดียว ได้นก 2 ตัว ในภาษาไทยนั้น ภาษาอังกฤษจะใช้ว่า

kill two birds with one stone

ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว  ทำอย่างเดียวได้ผลสองอย่าง  ลงทุนครั้งเดียวได้กำไรสองทาง

การลงมือทำอะไรเพียงครั้งเดียวแต่ได้รับผลประโยชน์สองอย่าง

ตัวอย่าง

I have to go to Paris for work next week.  So, I’ll kill two birds with one stone by visiting my high school friend there too.  (สัปดาห์หน้าฉันต้องไปทำงานที่ปารีส ดังนั้นฉันจะไปเยี่ยมเพื่อนฉันที่อยู่ที่นั่นด้วย ถือเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลยทีเดียว)

Ron always bikes to work.  It is a good way to kill two birds with one stone by getting more exercise while decreasing commute expenditure.  (รอนมักจะปั่นจักรยานไปทำงานอยู่เสมอ มันเหมือนการยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวด้วยการออกกำลังกายและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางในคราวเดียวกัน)

Jane dropped her boy to school while going to work, killing two birds with one stone.  (เจนไปส่งลูกชายที่โรงเรียนขณะที่ไปทำงาน เป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s