devil

สำนวน speak of the devil

สำนวนผีๆวันนี้ขอเสนอสำนวนที่มีชื่อว่า speak of the devil ซึ่งไม่ได้มีความหมายว่าพูดถึงผี แต่หมายถึง speak of the devil คนที่กำลังพูดถึงปรากฏตัวขึ้นมาให้เห็นตรงหน้า ตรงกับสำนวนไทยที่ว่า ตายยากจริงๆ ตัวอย่าง A: Have you seen Somchai today?  (คุณเห็นสมชายบ้างรึเปล่าวันนี้) B: Oh there, speak of the devil.  (โอ้ […]