couch potato คืออะไร

วันนี้ขอเสนอคำสแลงที่มีชื่อว่า couch potato ที่หลาย ๆ คนอาจคุ้นหูหรือได้ยินมาบ่อย ๆ couch เป็นคำนาม แปลว่า โซฟา ส่วน potato ก็เป็นคำนามเช่นกัน แปลว่า มันฝรั่ง พอรวมกันเป็น couch potato จะกลายเป็นคำสแลง ซึ่งหมายถึง couch potato คนขี้เกียจ (วัน