คำสแลงภาษาอ้งกฤษ

คำสแลง knee-jerk

คำว่า knee-jerk หลาย ๆ คนเห็นแล้วอาจนึกถึงศัพท์ที่มีความหมายในทางการแพทย์ ที่มีความหมายว่า เข่ากระตุก หรือปฏิกิริยากระตุกขาเนื่องจากถูกเคาะเข่า แต่มันมีความหมายในทางสแลงเช่นกัน ซึ่งมีความหมายว่า knee-jerk ที่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด ที่ไม่คาดคิดมาก่อน อัตโนมัติ เร็วอย่างไม่ทันคิด ตัวอย่าง When she was asked about the rumor of being PM candidate, her knee-jerk reaction […]