Everyone กับ Every One ต่างกันอย่างไร

Everyone everyone (เขียนติดกัน) เป็นคำสรรพนามแบบไม่ชี้เฉพาะ (indefinite pronoun) มีความหมายเหมือนกับคำว่า everybody ซึ่งแปลว่า ทุกคน(ในกลุ่มนั้นๆ) ซึ่งเป็นการกล่าวถึงทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นโดยไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่ง ตัวอย่างประโยคที่ใช้ everyone Can you let everyone know about our company’s new policy today? (คุณช่วยบอกนโยบายใหม่ของบริษัทเราให้ทุกคนทราบได้มั้ย?)

สำนวน “โลกมันกลม” ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร

เชื่อว่าหลายๆคนเคยได้ยินสำนวน “โลกมันกลม” หรือ “โลกมันแคบ” มาก่อนแล้ว บางคนอาจเคยใช้ในการสนทนาในชีวิตประจำวันด้วยซ้ำไป ซึ่งสำนวนนี้ตรงกับภาษาอังกฤษว่า It’s a small world!  It’s a small world! จะใช้พูดแสดงอาการประหลาดใจในสถานการณ์ดังนี้ การได้บังเอิญเจอคนที่เราเคยพบหรือรู้จักมาก่อนในอดีตในสถานที่ที่เราไม่คาดคิดว่าจะได้เจอ การได้บังเอิญเจอคนที่มาจากสถานที่เดียวกับเราแต่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนในที่ซึ่งห่างไกลออกไป ตัวอย่าง Happy to see you here. I thought I’d never

กริยานุเคราะห์หรือกริยาช่วย (Helping Verbs / Auxiliary verbs) คืออะไร

กริยาช่วยคือกริยาที่วางอยู่หน้ากริยาหลัก (main verb) ในประโยคเสมอ มีหน้าที่ทำให้ประโยคสมบูรณ์ ตามโครงสร้างประโยคดังนี้ Subject + helping verb + main verb + (object) ประธาน + กริยาช่วย + กริยาหลัก + (กรรม) กริยาช่วยในภาษาอังกฤษมีดังนี้ กริยาช่วยกลุ่ม to be

Every Day กับ Everyday ต่างกันยังไง

I wear my everyday clothes every day. บางคนเห็นประโยคข้างต้นแล้วงงว่าทำไมมีทั้ง every day กับ everyday every day กับ everyday ทั้งสองคำเขียนเหมือนกันเป๊ะ แค่อันนึงมีวรรคขั้นกลาง ทำให้หลายๆคนอาจสับสนว่าตกลงใช้ยังไง ความหมายเหมือนกันมั้ย ต้องบอกไว้เลยค่ะว่าทั้งสองมีความหมายและวิธีใช้ต่างกัน ดังนี้ค่ะ Everyday everyday (เขียนติดกัน) เป็นคำคุณศัพท์

สำนวน “a piece of cake” เมื่อเค้กไม่ได้แปลว่าเค้ก แต่แปลว่ากล้วยหรือหมู???

จากหัวข้อคงจะทำหลายๆคนงง เอ๊ย ยังไง ทำไมเค้กถึงแปลว่ากล้วยหรือหมู  จริงๆแล้ว “a piece of cake” เป็นสำนวนค่ะ แปลว่า ง่ายมาก, หวานหมู, ง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปาก, กล้วยมาก ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็คือง่ายนั่นเองล่ะค่ะ ซึ่งเราจะใช้ “as easy as pie” ไปเลยก็ได้ มีความหมายว่าง่ายมากๆ เหมือนกันค่ะ ตัวอย่าง My English

การใช้ has/have vs has got/have got

has/have และ has got/have got แปลว่า มี สามารถใช้แทนกันได้ มีความหมายเดียวกัน ในกรณีต่างๆดังนี้ ใช้ในการแสดงความเป็นเจ้าของ (possession) เช่น I have a new bag.  =  I have got a new bag.

1 4 5 6 7 8