นานาสาระ

ว่าด้วยวันลา ภาษาอังกฤษ

เนื่องจากการลาหยุดตามเงื่อนไขหรือเทศกาลต่าง ๆ มีหลายประเภทเหลือเกิน วันนี้จึงขอนำเสนอศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการลาประเภทต่าง ๆ พร้อมความหมายและวิธีการนำไปใช้กันค่ะ sick leave – ลาป่วย personal leave / private leave – ลากิจ vacation leave / annual leave – ลาพักร้อน / ลาพักผ่อน marriage leave – ลาแต่งงาน […]

หลักสูตร, ค่าใช้จ่าย, วิธีการสมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีที่ Universiti Utara Malaysia

หลักสูตรต่างๆที่เปิดรับสมัครสำหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรี จากบทความที่ได้แนะนำมหาวิทยาลัยไป แนะนำมหาวิทยาลัย: UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM) มหาวิทยาลัยที่อยู่ห่างจากด่านนอกเพียงสิบกว่ากิโลเมตร ที่ได้แนะนำมหาวิทยาลัยไปจะเห็นได้ว่า UUM แบ่งระบบการศึกษาออกเป็น 3 วิทยาลัยหลัก ได้แก่ College of Business (COB) วิทยาลัยด้านธุรกิจ College of Arts and Sciences (CAS) วิทยาลัยด้านศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ College of Law, Government and International […]

แนะนำมหาวิทยาลัย: Universiti Utara Malaysia (UUM) มหาวิทยาลัยที่อยู่ห่างจากด่านนอกเพียงสิบกว่ากิโลเมตร

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : http://www.uum.edu.my เนื่องจากตัวเราเองเคยเป็นศิษย์เก่าที่นี่ ไปเรียนปริญญาตรีตั้งแต่ปี 2007 จบมาจนทุกวันนี้ยังคงมีหลายๆคน ทั้งผู้ปกครองและตัวน้องๆหลายๆคนมาถามว่าบรรยากาศมหาวิทยาลัยเป็นยังไงบ้าง การเรียนการสอนเป็นแบบไหน เราเลยตัดสินใจเขียนบล็อกนี้ขึ้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ แต่เนื่องจากว่าตัวเองจบมานานแล้ว เลยพยายามหาข้อมูลที่อัพเดทที่สุดมาเขียนไว้สำหรับผู้ที่สนใจประกอบการตัดสินใจเลยละกันค่ะ Universiti Utara Malaysia (UUM) ตั้งอยู่ที่ตำบลซินโต๊ะ (Sintok) แห่งรัฐเคดะห์ (Kedah) ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย ตัวมหาวิทยาลัยอยู่ห่างจากด่านนอกซึ่งเป็นชายแดนไทย-มาเลเซียประมาณ 17 กิโลกว่าๆเท่านั้นเอง UUM จึงเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยตัวเลือกสำหรับคนที่อาศัยอยู่จังหวัดภาคใต้ เพราะอยู่ไม่ไกล มาเทียบกันจริงๆไปเรียนมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพยังไกลกว่าอีก(สำหรับคนที่อยู่ภาคใต้ตอนล่าง) ทำให้ผู้ปกครองหลายๆท่านโดยเฉพาะครอบครัวมุสลิมตัดสินใจส่งลูกหลานตัวเองไปเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ เพราะอยู่ไม่ไกล […]