สำนวน apples and oranges

สำนวนผลไม้ในวันนี้ ขอเสนอสำนวนที่มีชื่อว่า apples and oranges ที่มีความหมายตามตัวว่า แอปเปิลและส้ม แต่ในทางสำนวนมีความหมายว่า

apples and oranges

แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง คนหรือสิ่งของสองสิ่งที่แตกต่างกัน

ใช้ในกรณีที่มีการเปรียบเทียบคนหรือสิ่งของสองสิ่งอย่างไม่สมเหตุสมผล ทำนองว่าไม่เหมาะหรือไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้

ตัวอย่าง

Janet and Jennie are always rivalry. They are apples and oranges. (เจเน็ตและเจนนี่เป็นคู่แข่งกันอยู่เสมอ พวกเธอแตกต่างกันมาก)

We should not compare these two companies even though they are from the same industrial. It’s just apples and oranges. (เราไม่ควรเปรียบเทียบสองบริษัทนี้ถึงแม้ว่าทั้งสองบริษัทนี้จะอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันก็ตาม ทั้งสองบริษัทนี้มันแตกต่างกันมากเกินไป)

For me, he’s not even my competitor. It’s like apples and oranges. (สำหรับฉันแล้ว เขาไม่ใช่แม้แต่คู่แข่งของฉัน มันไม่สามารถมาเปรียบเทียบกันได้หรอก)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s