ว่าด้วยวันลา ภาษาอังกฤษ

เนื่องจากการลาหยุดตามเงื่อนไขหรือเทศกาลต่าง ๆ มีหลายประเภทเหลือเกิน วันนี้จึงขอนำเสนอศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการลาประเภทต่าง ๆ พร้อมความหมายและวิธีการนำไปใช้กันค่ะ

 • sick leave – ลาป่วย
 • personal leave / private leave – ลากิจ
 • vacation leave / annual leave – ลาพักร้อน / ลาพักผ่อน
 • marriage leave – ลาแต่งงาน
 • maternity leave – ลาคลอดบุตร
 • paternity leave – ลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่บิดาในระหว่างที่ภรรยาคลอดบุตร
 • ordination leave – ลาบวช
 • military service leave – ลาไปรับราชการทหาร
 • study leave – ลาไปเรียนต่อ
 • family responsibility leave – ลาหยุดเพื่อดูแลครอบครัว เช่น เฝ้าไข้สมาชิกในครอบครัว พาสมาชิกในครอบครัวไปหาหมอ จัดงานศพสมาชิกในครอบครัว เป็นต้น

ศัพท์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวันลา

 • ใบลา – leave application form
 • ใบรับรองแพทย์ – medical certificate / doctor’s certificate
 • วันหยุดงาน – day off

ตัวอย่าง

 • I’ll take leave tomorrow. (พรุ่งนี้ฉันจะลางาน)
 • I’ll take marriage leave next week. (ฉันจะลาไปแต่งงานสัปดาห์หน้า)
 • Could I have a day off on next Monday? (ฉันขออนุญาตลางานวันจันทร์หน้าได้ไหมคะ?)
 • Jane, you look so pale. You should go back home or go to see the doctor now. I’ll inform the boss that you take sick leave today. (เจน หน้าเธอซีดมากเลย เธอควรกลับไปพักผ่อนที่บ้านหรือไปหาหมอซะเดี๋ยวนี้เลยนะ เดี๋ยวฉันจะแจ้งหัวหน้าให้ว่าเธอลาป่วยวันนี้)
 • I’ll be on leave on this Tuesday. / This Tuesday is my day off. / I’m off on this Tuesday. – ฉันหยุดงานวันอังคารนี้
 • I have 5 days off. / I’m on vacation for 5 days. / I’m on leave for 5 days. – ฉันหยุดงาน 5 วัน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s