สำนวน beat about the bush หรือ beat around the bush

สำนวนที่เกี่ยวข้องกับการพูดในวันนี้ขอเสนอสำนวนที่มีชื่อว่า beat about the bush หรือ beat around the bush ที่ไม่ได้หมายความว่า “ตีรอบ ๆ พุ่มไม้” ตามตัว แต่มีความหมายในทางสำนวนว่า

beat about the bush / beat around the bush

พูดจาอ้อมค้อม วกไปวนมา พูดไม่ตรงจุด

ตัวอย่าง

Stop beating around the bush and answer this question. There are a lot of issues needed to be discussed. (หยุดพูดจาวกไปวนมาแล้วตอบคำถามนี้ซะที มันยังมีอีกหลายหัวข้อที่เราจะต้องมาพูดคุยกันต่ออีกนะ)

Don’t beat about the bush and go straight to the point. (อย่าพูดจาไม่ตรงประเด็นแล้วมาเข้าสู่ประเด็นกันเลยดีกว่า)

It was so exhausted to translate what John said in the meeting. He kept beating around the bush. (มันเหนื่อยมาก ๆ เลยเวลาที่ต้องแปลสิ่งที่จอห์นพูดในที่ประชุม เขาเอาแต่พูดจาวกไปวนมาอยู่นั่นล่ะ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s