สำนวน chase the rainbows

สำนวนที่อยากนำเสนอวันนี้คือสำนวนที่มีชื่อว่า chase the rainbows ซึ่งหากเราแปลตามตัวจะหมายถึง ไล่ตามสายรุ้ง ซึ่งมีความหมายโดยนัยว่า

chase the rainbows

ไขว่คว้าหรือไล่ตามในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

ตัวอย่าง

Hey John, you can’t chase the rainbows for your entire life. You have to start being an adult by finding a stable job to do. (จอห์น นายจะไล่ตามในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ตลอดทั้งชีวิตของนายไม่ได้หรอกนะ ทำตัวเป็นผู้ใหญ่และหางานที่มั่นคงทำได้แล้ว)

My Physics result is too bad. I feel like my dream of being an engineer is like chasing the rainbows. (ผลคะแนนวิชาฟิสิกส์ของผมมันแย่มาก ๆ เลย ผมรู้สึกว่าความฝันในการเป็นวิศวกรของผมมันเป็นเหมือนกับการไขว่คว้าในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้)

Jan wants to be world superstar but her friend told her to stop chasing the rainbows. (เจนอยากจะเป็นดาราดังระดับโลก แต่เพื่อนของเธอบอกให้เธอหยุดไขว่คว้าในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ได้แล้ว)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s