สำนวน heart in one’s mouth

สำนวนเกี่ยวกับปากกับใจวันนี้ขอเสนอสำนวนที่มีชื่อว่า heart in one’s mouth ที่ไม่ได้หมายความว่า หัวใจอยู่ข้างในปาก แต่หมายถึง

heart in one’s mouth

ตื่นเต้น ประหม่า กังวล หวาดกลัว

อารมณ์ประมาณตื่นเต้น ประหม่า กังวล หวาดกลัว ต่อสถานการณ์ที่ต้องเผชิญตรงหน้า

ตัวอย่าง

My heart was in my mouth when I walk in to the room for job interview.  (ฉันรู้สึกประหม่ามากตอนที่เดินเข้าไปในห้องเพื่อสัมภาษณ์งาน)

She has her heart in her mouth thinking about being on the stage. (เธอรู้สึกกังวลเป็นอย่างมากเมื่อคิดถึงเรื่องที่ต้องขึ้นไปพูดบนเวที)

His heart was in his mouth when he opened the exam results letter.  (เขารู้สึกกังวลตอนที่เขาเปิดจดหมายเพื่อดูผลสอบ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s