สำนวน go round in circles

มีหลายครั้งที่เวลาตัวเองแปลงานอันที่ยาก ๆ หรือมีพวกศัพท์ที่ไม่คุ้นอยู่เยอะมาก แล้วเกิดความรู้สึกว่างานที่ทำมันไม่คืบหน้าเลย ทั้ง ๆ ที่เราก็นั่งแปลนั่งทำอยู่ทุกวัน แต่ก็รู้สึกเหมือนอยู่ที่เดิม ไม่เสร็จซักที เหมือนงานมันไม่ได้คืบหน้าเลย

ความรู้สึกแบบนี้ ตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า

go round in circles  หรือ  go around in circles

พายเรือในอ่าง พายเรือในหนอง  คิด ทำ หรือพูดวกกลับไปกลับมา

อารมณ์ประมาณทำเรื่องเดิม ๆ ซ้ำไปซ้ำมาแต่ก็ไม่เสร็จสักที  หรือ ทำงานไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพราะวกกลับมายังจุดเดิมหรือปัญหาเดิม ๆ

ตัวอย่าง

The discussion in this meeting kept going around in circles.  (การอภิปรายในการประชุมครั้งนี้มีแต่การพูดถึงเรื่องเดิม ๆ วกไปวนมา)

I’ve been going round in circles trying to get all my translation stuff finished within the deadline. (ฉันกำลังทำงานซ้ำไปซ้ำมาเพื่อที่จะส่งงานแปลให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด)

Talking with her about this is  going round in circles.  We have never made the final decision.  (การคุยกับเธอก็เหมือนกับการพายเรือในอ่าง เราไม่เคยได้ข้อสรุปกันเลย)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s