สำนวน rings a bell

rings a bell ถ้าแปลตรงตัว จะหมายถึง กดกริ่ง สั่นกระดิ่ง แต่มันมีอีกความหมายหนึ่งในทางสำนวนเช่นกัน นั่นก็คือ

rings a bell

คุ้น ๆ หู  เคยได้ยินหรือเคยรู้จัก  ทำให้นึกถึง  ทำให้จำได้

อารมณ์ประมาณว่าคุ้น ๆ นะ คลับคล้ายคลับคลา แต่จำไม่ได้

ตัวอย่าง

A: Hey Nick, this is Grace.  She graduated from the same university like you.  Does it ring any bells?  (นิค คนนี้คือเจน เธอจบจากมหาวิทยาลัยเดียวกันกับคุณล่ะ พอจะคุ้น ๆ บ้างไหม?)
B: Oh, I’m sorry.  I can’t remember.  (ขอโทษด้วยนะ ผมจำไม่ได้อะ)

Excuse me, have we met before?  It seems like your face rings a bell.    (ขอโทษนะครับ เราเคยเจอกันมาก่อนรึเปล่า ผมรู้สึกคุ้นหน้าคุณจังเลย)

Your name rings a bell but I can’t really remember where I’ve heard it before.  (ชื่อของคุณมันคุ้น ๆ หูมาก ๆ เลย แต่ผมจำไม่ได้จริง ๆ ว่าผมเคยได้ยินมาจากที่ไหน)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s