สำนวน come rain or shine

มาทำความรู้จักอีกหนึ่งสำนวนที่เกี่ยวกับฝน คือสำนวนที่ว่า come rain or shine ที่ไม่ใช่การเรียกแดดเรียกฝน ไม่ได้หมายความว่า ฝนมา แดดมา แต่หมายถึง

come rain or shine

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไร

อารมณ์ประมาณว่า ไม่ว่าฝนจะตกหรือแดดจะออก ก็ไม่มีอะไรมาหยุดยั้งได้

ตัวอย่าง

The concert will be held this Friday, come rain or shine. (จะยังคงมีการจัดคอนเสิร์ตในวันศุกร์นี้ ไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรก็ตาม)

Come rain or shine, I’ll see you tomorrow. (ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม ฉันจะไปพบคุณในวันพรุ่งนี้)

I promise I’ll always be by your side, come rain or shine. (ฉันสัญญาว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม ฉันก็จะคอยอยู่เคียงข้างคุณเสมอ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s