สำนวน sick and tired

อีกหนึ่งสำนวนที่ใช้กันบ่อยหรือได้ยินกันบ่อยมากๆ คือสำนวน sick and tired ซึ่งไม่ได้หมายถึง ป่วยและเหนื่อยนะคะ แต่หมายถึง

Sick and Tired

ไม่ชอบ, เกลียด, เบื่อระอา (กับ), เหนื่อยหน่าย (กับ)

ตัวอย่าง

I’m getting sick and tired of Western food now. I miss Thai food. (ฉันเบื่ออาหารฝรั่งแล้วตอนนี้ ฉันคิดถึงอาหารไทย)

I’m sick and tired of doing homework. (ฉันไม่ชอบทำการบ้านเลย)

We’re sick and tired of political corruption. (ฉันเหนื่อยหน่ายกับการทุจริตทางการเมืองเต็มทนแล้ว)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s