สำนวน speak of the devil

สำนวนผีๆวันนี้ขอเสนอสำนวนที่มีชื่อว่า speak of the devil ซึ่งไม่ได้มีความหมายว่าพูดถึงผี แต่หมายถึง

speak of the devil

คนที่กำลังพูดถึงปรากฏตัวขึ้นมาให้เห็นตรงหน้า

ตรงกับสำนวนไทยที่ว่า ตายยากจริงๆ

ตัวอย่าง

A: Have you seen Somchai today?  (คุณเห็นสมชายบ้างรึเปล่าวันนี้)
B: Oh there, speak of the devil.  (โอ้ อยู่นั่นไง ตายยากจริงๆเลย)

I hope my boss doesn’t come to work today.  Oh, speak of the devil, here she comes.
(ฉันหวังว่าเจ้านายจะไม่มาทำงานนะวันนี้ โอ้ พูดถึงก็มาเลย)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s