สำนวน all ears

All Ears เป็นสำนวนที่ใช้กันบ่อยมาก ซึ่งพอมีคำว่าหู (ears) ในสำนวน แน่นอนว่าสำนวนนี้ต้องเกี่ยวข้องกับการฟังอย่างแน่นอน ซึ่งหมายถึง

All Ears

ตั้งใจฟัง ฟังอย่างตั้งใจ พร้อมที่จะรับฟัง ฟังอยู่

ตัวอย่าง

Hurry up and tell us. We’re all ears. (เล่ามาเร็วๆเลย พวกเรากำลังฟังอยู่)

Tell me about your first day at the school son. I’m all ears. (วันแรกของการไปโรงเรียนเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะลูกชาย แม่พร้อมที่จะรับฟังจ้ะ)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s