สำนวน a bitter pill

สำนวนที่เห็นชื่อก็รู้สึกขมเลยในทันทีวันนี้ขอนำเสนอสำนวนที่มีชื่อว่า “a bitter pill” ที่แปลตรงๆว่ายาขม แต่ความหมายที่แท้จริง คือ

a bitter pill

หวานอมขมกลืน

การตกอยู่ในฐานะที่จำต้องยอมรับ ไม่ว่าจะดีหรือร้าย พอใจหรือไม่พอใจก็ตาม 

ตัวอย่าง

We’re too old to get a new job easily.  It’s a bitter pill.  (พวกเราแก่เกินไปที่จะหางานใหม่ได้ง่ายๆ ถึงเราจะไม่ต้องการแบบนี้ แต่มันเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s