Every Day กับ Everyday ต่างกันยังไง

I wear my everyday clothes every day.

บางคนเห็นประโยคข้างต้นแล้วงงว่าทำไมมีทั้ง every day กับ everyday

every day กับ everyday ทั้งสองคำเขียนเหมือนกันเป๊ะ แค่อันนึงมีวรรคขั้นกลาง ทำให้หลายๆคนอาจสับสนว่าตกลงใช้ยังไง ความหมายเหมือนกันมั้ย ต้องบอกไว้เลยค่ะว่าทั้งสองมีความหมายและวิธีใช้ต่างกัน ดังนี้ค่ะ

Everyday

everyday (เขียนติดกัน) เป็นคำคุณศัพท์ หรือ adjective (คำคุณศัพท์คืออะไร? => คำคุณศัพท์คือคำที่ใช้ขยายคำนาม) ซึ่งใช้ในการอธิบายสิ่งที่เราทำเป็นประจำทุกวัน มีความหมายว่า ซึ่งเกิดขึ้นทุกวัน, ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำ, หรือจะแปลว่า ปกติ, ธรรมดา, สามัญ ก็ได้

เมื่อ everyday เป็น adjective ซึ่่งทำหน้าที่ขยายนาม มีตำแหน่งอยู่หน้าคำนามที่เข้าไปขยาย หากเราจะนำไปใช้ก็ต้องไม่ลืมที่จะใช้คู่กับคำนามเช่นกัน เพราะฉะนั้นในประโยค ต้องใช้คำว่า everyday + คำนาม เสมอ เช่น everyday breakfast (อาหารเช้าที่ทานเป็นประจำทุกวัน), everyday clothing (เสื้อผ้าที่ใส่เป็นประจำ, เสื้อผ้าธรรมดา), everyday life (ชีวิตประจำวัน, ชีวิตปกติสามัญ)

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ everyday

 • Internet becomes a part of everyday life. (อินเตอร์เน็ตกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้ว)
 • You shouldn’t wear an everyday outfit to the wedding. (คุณไม่ควรใส่เสื้อผ้าธรรมดาไปงานแต่งงานนะ)
 • Music washes away from the soul the dust of everyday life. – Berthold Auerbach – (ดนตรีช่วยชะล้างผงธุลีของชีวิตประจำวันออกไปจากวิญญาณ)
 • For most Brazilians, everyday crime is a much more imminent threat than terrorism. The New York Times (สำหรับชาวบราซิลส่วนใหญ่แล้ว อาชญากรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำนั้นน่าเป็นภัยคุกคามที่อยู่ใกล้ตัวยิ่งกว่าการก่อการร้ายซะอีก)
 • When Hirohito spoke, few could understand him because he used a language so formal that it was unintelligible to everyday people. Washington Post (เมื่อฮิโรฮิโตะพูด น้อยคนนักที่จะเข้าใจเขาเพราะเขาใช้ภาษาที่เป็นทางการมากซึ่งคนปกติไม่สามารถเข้าใจได้)

Every day

every day (เขียนแยกกัน) เป็นกลุ่มคำ (phrase) ที่เกิดจากคำ 2 คำมารวมกัน คือ every (adj.) + day (n.) ซึ่งแปลว่า ทุกวัน, ทุกๆวัน, แต่ละวัน

เนื่องจาก every day เป็นกลุ่มคำอยู่แล้ว จึงไม่ต้องมี noun ตามหลังอีก และสามารถวางไว้ต้นประโยคหรือท้ายประโยคก็ได้

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ every day

 • Wasin walks to school every day. (วศินเดินไปโรงเรียนทุกวัน)
 • Every day I wake up at 5 o’clock. (ฉันตื่นนอนตอนตีห้าทุกๆวัน)
 • See every day as an opportunity to better yourself. (มองทุกวันให้เป็นโอกาศในการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น)
 • Every day is a new day, and you’ll never be able to find happiness if you don’t move on.  – Carrie Underwood – (ทุกๆวันคือวันใหม่ และคุณจะไม่มีทางมีความสุขได้เลยถ้าคุณไม่ก้าวต่อไป)
 • I’m blessed and I thank God for every day for everything that happens for me. – Lil Wayne – (ฉันมีความสุขและฉันขอบคุณพระเจ้าทุกวันสำหรับทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉัน)
 • The high road accident rate in Thailand is damaging the economy, with an average 61 people dying every day. Bangkok Post (อัตราอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ ด้วยอัตราผู้เสียชีวิตเฉลี่ย 61 รายในแต่ละวัน)

สรุป

everyday vs every day

สามารถเข้าไปทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมตามลิงค์ข้างล่างได้เลยค่ะ

หลังจากเห็นความต่างระหว่าง every day กับ everyday แล้ว หวังว่าทุกคนจะสามารถแปลประโยคที่อยู่ข้างบนสุดของบทเรียนนี้ได้นะคะ  ^_^

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s