การใช้ has/have vs has got/have got

has/have และ has got/have got แปลว่า มี สามารถใช้แทนกันได้ มีความหมายเดียวกัน ในกรณีต่างๆดังนี้

 1. ใช้ในการแสดงความเป็นเจ้าของ (possession) เช่น
  I have a new bag.  =  I have got a new bag.  ฉันมีกระเป๋าใบใหม่
  She has a dog.  =  She has got a dog.   หล่อนมีสุนัข 1 ตัว
 2. ใช้พูดถึงครอบครัว/ความสัมพันธ์ (relationship) เช่น
  I have a new girlfriend.  =  I have got a new girlfriend.  ฉันมีแฟนคนใหม่
  Jim has twins, a son and a daughter.  =  Jim has got twins, a son and a daughter.   จิมมีลูกแฝด ชาย 1 หญิง 1
 3. ใช้พูดถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วย (illnesses) เช่น
  I have a headache.  =  I have got a headache.  ฉัน(มีอาการ)ปวดหัว
  She has a stomachache.  =  She has got a stomachache.  หล่อน(มีอาการ)ปวดท้อง
 4. ใช้พูดถึงลักษณะทางกายภาพของคน สัตว์ สิ่งของ (characteristics) เช่น
  They have blue eyes.  =  They have got blue eyes.  พวกเขามีดวงตาสีฟ้า
  His office has a beautiful view.  =  His office has got a beautiful view. สำนักงานของเขามีวิวที่สวยงาม

ข้อควรระวัง

 1. ถ้าเป็นเหตุการณ์ในอดีต (past tense) เราจะใช้ had (เพราะ had เป็นกริยาช่อง 2 ของ has/have) ไม่ใช้ ้had got เช่น
  I had a cold last week.  ฉันป่วยเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
  He had two yellow cars when he was young.  เขามีรถสีเหลืองสองคันเมื่อตอนเขาหนุ่มๆ
 2. คำย่อ ‘s หรือ ‘ve จะใช้ในกรณีที่เป็น has got/have got เท่านั้น ถ้าเป็น has/have เฉยๆไม่สามารถอยู่ในรูปแบบย่อได้ เช่น
  I have got a new bag. = I’ve got a new bag. (ไม่ใช้ I’ve a new bag.เพื่อย่อ I have a new bag.)
  She has got a dog. = She’s got a dog. (ไม่ใช้ She’s a dog. เพื่อย่อ She has a dog.)
 3. เราไม่สามารถใช้ has got/have got แทน has/have ได้ ในกรณีที่เราพูดถึงการกระทำ (actions), กิจกรรม (activities), หรือประสบการณ์ (experiences) ต่างๆ เช่น
  I always have a dinner with my family.  ฉันทานมื้อค่ำกับคนในครอบครัวทุกวัน (ไม่ใช้ I always have got a dinner with my family.)
  Timmy has a car accident.  ทิมมี่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ (ไม่ใช้ Timmy has got a car accident.)
  Jane has a good time with her husband. เจนมีช่วงเวลาที่ดีกับแฟนของเธอ (ไม่ใช้ Jane has got a good time with her husband.)

วิธีการใช้ (คลิกรูปเพื่อขยาย)

 1. ประโยคบอกเล่า (Affirmative Sentences)
  have have got A
 2. ประโยคปฏิเสธ (Negative Sentences)
  have have got N
 3. ประโยคคำถามแบบ Yes/No Question
  Have have got Q
 4. ประโยคคำถามแบบเปิด
  have have got Q2

5 replies

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s