การใช้ some และ any

some และ any มีความหมายว่า บ้าง, มีอยู่บ้าง, บางส่วน, จำนวนหนึ่ง มักจะใช้เมื่อผู้พูดไม่สามารถระบุจำนวนที่แน่นอนได้หรือไม่ต้องการระบุจำนวนที่แน่นอน

some : เราจะใช้ some ในประโยคบอกเล่า ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งกับนามนับได้และนามนับไม่ได้ เช่น

We bought some good presents for our parents last New Year.  เราซื้อของขวัญที่ดีจำนวนหนึ่งให้พ่อแม่ของเราในวันปีใหม่ปีที่ผ่านมา
There was some snow last two weeks.  มีหิมะตกอยู่บ้างเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้ว
There are some butterflies on the roof.   มีผีเสื้อจำนวนหนึ่งอยู่บนหลังคา
I have some milk in the fridge.   ฉันมีนมบางส่วนอยู่ในตู้เย็น

***ข้อยกเว้น : เราสามารถใช้ some ในประโยคคำถามที่เรายื่นข้อเสนอ (offering) หรือ ประโยคคำถามที่เป็นการร้องขอ (requesting) ได้ด้วย ดังนี้

 • ประโยคคำถามที่มีการยื่นข้อเสนอ (offering) เช่น
  Would you like some cookies?   คุณต้องการจะกินคุกกี้หน่อยไหม?
  Do you want some more soup?   คุณต้องการจะเพิ่มซุปอีกไหม?
  Can I get you some tea?   คุณจะเอาชาหน่อยไหม?
 • ประโยคคำถามที่เป็นการร้องขอ (requesting) เช่น
  Can you lend me some money?   คุณจะให้ฉันยืมเงินหน่อยได้ไหม?
  Can I have some coffee?   ฉันขอดื่มกาแฟหน่อยได้ไหม?
  Can you give me some salt, please?   คุณช่วยส่งเกลือมาให้ฉันหน่อยได้ไหม?

any : เราจะใช้ any ในประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธ ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งกับนามนับได้และนามนับไม่ได้

 • การใช้ any ในประโยคคำถาม : any จะมีความหมายว่า บ้างไหม? เช่น
  Do you have any cheese?   คุณมีชีสบ้างไหม?
  Does she have any brothers or sisters?   หล่อนมีพี่ชาย,น้องชาย,พี่สาว, หรือน้องสาวบ้างไหม?
  Are there any students in that room?  มีนักเรียนอยู่ในห้องนั้นบ้างไหม?
  Is there any sugar in the kitchen?  มีน้ำตาลอยู่ในครัวบ้างไหม?
 • การใช้ any ในประโยคปฏิเสธ : any จะมีความหมายว่า ไม่____เลย เช่น
  I don’t have any friends in Bangkok.   ฉันไม่มีเพื่อนอยู่ที่กรุงเทพเลย
  He doesn’t need any help.   เขาไม่ต้องการความช่วยเหลือเลย
  There isn’t any tea in the cup.   ไม่มีชาอยู่ในถ้วยเลย
  I’m not going to buy any magazines this month.   ฉันจะไม่ซื้อนิตยสารเลยในเดือนนี้

*** ข้อยกเว้น : เราสามารถ any ในประโยคบอกเล่าได้ แต่ any ในประโยคนั้นจะหมายถึง อันไหนก็ได้ หรือ ทุกอัน เช่น
You can choose any clothes you want from that wardrobe.  คุณสามารถเลือกเสื้อผ้าอันไหนก็ได้ที่คุณต้องการจากตู้เสื้อผ้าอันนั้น

ลิงค์ข้างล่างนี้คือแบบฝึกหัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ some และ any

http://www.ecenglish.com/learnenglish/lessons/how-use-some-and-any

http://esl.fis.edu/grammar/multi/some.htm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s