การใช้ a few, few, a little, little

ทั้ง a few, few, a little, little มีความหมายโดยรวมว่า นิดหน่อย, เล็กน้อย ซึ่งแต่ละคำมีความหมายไม่เหมือนกันซะทีเดียว วิธีการใช้ก็ไม่เหมือนกัน ดังนี้

 1. a few กับ few : ทั้งคู่มีความหมายว่า นิดหน่อย, เล็กน้อย แต่ a few จะมีจำนวนมากกว่า few (a few > few) เราจะใช้ a few กับ few คู่กับนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ (plural countable noun) เสมอ
  a few / few + plural countable noun
  a few / few students, a few / few cats, a few / few dogs, a few / few friends, a few / few books etc.
 2. a little กับ little : 2 คำนี้มีความหมายว่า นิดหน่อย, เล็กน้อย เช่นเดียวกัน แต่ a little จะมีจำนวนมากกว่า little และเราจะใช้ a little กับ little คู่กับนามนับไม่ได้ (uncountable noun) เสมอ
  a little / little + uncountable noun
  a little / little money, a little / little water, a little / little food, a little / little milk, a little / little bread etc.
 3. a few กับ a little : 2 คำนี้มีความหมายว่ามีนิดหน่อย เล็กน้อย แต่ยังพอมีอยู่ ยังมีเพียงพอ ยังเป็นที่พอใจ ซึ่งเราจะใช้ทั้่ง 2 คำนี้กับสถานการณ์หรือประโยคที่มีความหมายในเชิงบวก (positive idea)
  a few / a little + positive idea
  Jane: Let’s go to the cinema tonight.   เจน: ออกไปดูหนังกันเถอะคืนนี้
  Joy: Ok, I’ve a little money.   จอย: โอเค ฉันมีเงินอยู่นิดหน่อย (เพียงพอที่จะไปดูหนังได้)
  I’m not lonely because I’ve a few good friends.  ฉันไม่เหงาเลยเพราะฉันมีเพื่อนที่ดีอยู่บ้าง (ถึงจะมีน้อยแต่ก็พอใจ)
  I’ve a little water. Let’s drink together.  ฉันมีน้ำอยู่นิดหน่อย มาดื่มด้วยกันเถอะ (มีเพียงพอที่จะแบ่งคนอื่น)
 4. few กับ little : ทั้งคู่มีความหมายว่ามีน้อยมาก แทบจะไม่มี มีไม่พอ ไม่พอใจกับจำนวนที่มี มีน้อยกว่าที่เราคาดหวังจะให้มี ซึ่งเราจะใช้ 2 คำนี้กับสถานการณ์หรือประโยคที่มีความหมายในเชิงลบ (negative idea)
  few / little + negative idea
  Jane: Let’s go to the cinema tonight.   เจน: ออกไปดูหนังกันเถอะคืนนี้I’m a bit sad that I’ve few good friends. ฉันเศร้านิดหน่อยที่ฉันมีเพื่อนที่ดีน้อยมาก (ไม่พอใจกับจำนวนเพื่อนที่มีอยู่)
  Few children of this town go to school.  มีเด็กๆจำนวนเล็กน้อยในเมืองนี้ที่ไปโรงเรียน (ควรจะมีมากกว่านี้)
 5. เราสามารถใช้ few กับ little ซึ่งเป็น negative idea คู่กับ คำนามที่เป็นสิ่งที่เราไม่อยากได้เพื่อให้ประโยคนั้นมีความหมายในเชิงบวกได้ (negative + negative = positive) เช่น
  Luckily, they’ve few problems.   ช่างโชคดีที่พวกเขาเจอปัญหาเพียงเล็กน้อย
  It’s good that there’s little crime in my town.   มันดีที่หมู่บ้านของฉันมีอาชญากรรมน้อยมาก (น้อยจนแทบไม่มี⇒กลายเป็นเรื่องดี)

เราสามารถสรุปเรื่องการใช้ a few, few, a little, little ได้ดังนี้

a few, few, a little, little

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s