การใช้ There is, There are

There is / There are แปลว่า มี ทั้งสองมีความหมายเหมือนกันแต่มีวิธีการนำไปใช้ต่างกัน ดังนี้

 1. There is เขียนแบบย่อว่า There’s แปลว่า มี ใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นเอกพจน์ (Singular) และนามนับไม่ได้
  [ There is + นามนับได้เอกพจน์/นามนับไม่ได้ ]
 2. There are เขียนแบบย่อว่า There’re แปลว่า มี ใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ (Plural) เท่านั้น
  [ There are + นามนับได้พหูพจน์ ]

เนื่องจาก is/are เป็น verb to be ซึ่งมีการผันไปตาม tense ต่างๆ กิริยาสามช่องสำหรับ is คือ→ is / was / been กิริยาสามช่องสำหรับ are คือ→ are / were / been ดังนั้นเมื่อเราพบว่า there จับคู่กับ is/are ในรูปอื่นๆก็ถือว่าแปลว่า มี เช่นเดียวกัน ดังนี้

 • there is, there are = มี ใช้กับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน (present tense)
  • รูปประโยคบอกเล่า
   •  [ There is + นามนับได้เอกพจน์/นามนับไม่ได้ ] เช่น
    There is a cat in my house.   มีแมว 1 ตัวในบ้านของฉัน (แมวเป็นนามนับได้ที่เป็นเอกพจน์)
    There is some bread in the fridge.   มีขนมปังอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆในตู้เย็น (ขนมปังเป็นนามนับไม่ได้)
   • [ There are + นามนับได้พหูพจน์ ] เช่น
    There are many birds in the sky.   มีนกมากมายอยู่บนท้องฟ้า
  • รูปประโยคปฏิเสธ
   •  [ There is + not + นามนับได้เอกพจน์/นามนับไม่ได้ ] เช่น
    There isn’t any water in the glass.   ไม่มีน้ำอยู่ในแก้วเลย (น้ำเป็นนามนับไม่ได้)
   • [ There are + not + นามนับได้พหูพจน์ ] เช่น
    There aren’t any tables in the kitchen.   ไม่มีโต๊ะสักตัวในห้องครัวเลย
  • รูปประโยคคำถาม
   •  [ Is there + นามนับได้เอกพจน์/นามนับไม่ได้ + ? ] เช่น
    Is there a toilet nearby here?   มีห้องน้ำอยู่แถวๆนี้ไหม?
    Is there any advice from the boss?   มีคำแนะนำอะไรไหมจากเจ้านาย?
    [ *** สำหรับคำตอบ ถ้าจะตอบว่ามีก็คือ Yes, there is. ถ้าจะตอบว่าไม่มีก็คือ No, there isn’t. ]
   • [ Are there + any + นามนับได้พหูพจน์ + ? ]
    Are there any chairs for us in that room?   มีเก้าอี้สำหรับพวกเราไหมในห้องๆนั้น?
    [ *** สำหรับคำตอบ ถ้าจะตอบว่ามีก็คือ Yes, there are. ถ้าจะตอบว่าไม่มีก็คือ No, there aren’t. ]
 • there was, there were = มี ใช้กับสถานการณ์ที่เป็นอดีต (past tense)
 • there has been, there have been = มี ใช้กับสถานการณ์ที่เป็นอดีตต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน (perfect tense)
 • there will be = มี ใช้กับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

1 reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s